Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚDAJE O ZÁMĚRU

 

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 8/92

Název záměru Logistické centrum Lovosice

Zadavatel: HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol..s.r.o.

Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700

info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

 

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1

Výstavba „Logistického centra Lovosice“

Kategorie:

Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)

Příslušný správní úřad :

Krajský úřad Ústeckého kraje

 

 

 

 

Číslo a popis záměru:

Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle

zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 3.2 - 10.6 - Skladové nebo obchodní

komplexy,včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy;

parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

 

2. Kapacita (rozsah) záměru

Bude se jednat o vybudování skladovacích - logistických hal, které budou sloužit pro

skladování a překládku zboží. Mezi související stavby bude dále patřit výstavba areálových

komunikací a části trati pro novou železniční vlečku, dále parkovišť, ozeleněných ploch,

retenční nádrže, přívodní vodovodní a plynovodní řad a malá ČOV.

Kapacita:

Celková plocha areálu 86 337 m2

Celková plocha zastavěná 59 405 m2

Plochy skladu 42 678 m2 (rozměr 508 * 84 m)

Plocha AB+TP 233 m2

Plocha vrátnice 27 m2

Zpevněné plochy 16 727 m2

Plocha zeleně 26 932 m2

Počet parkovacích míst 64 OA + 20 NA

 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Lovosice

Katastrální území: Lovosice

Kraj: Ústecký

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního

prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Lokalita pro uvažovaný záměr se nachází ve správním obvodu města Lovosice podél silnice

III/24712 ve směru Lovosice – Lukavec. (mapa1,2).

Investor má zájem dané lokalitě vybudovat logistické centrum založené na kolejové dopravě.

Logistická hala bude sloužit pro skladování nepotravinářských výrobků a průmyslového,

technického a elektrotechnického zboží.

Umístění záměru vychází z potřeby krátkého napojení na dálniční síť a železniční koridory.

Pozemek se nachází v blízkosti dálnice D8 Praha-Teplice-Ústí n/L-SRN a 1. železničního

koridoru SRN-Děčín-Ústí n/L-Praha-Česká Třebová-Brno-Břeclav-SR. Součástí záměru je

vybudování nové železniční vlečky, která se napojí do stávajícího seřaďovacího kolejiště ČD,

situovaného cca 300 m od plochy uvažovaného záměru. Dalším významným faktorem pro

umístění záměru v dané lokalitě je dostupnost pracovní síly v Ústeckém kraji.

Realizace investičního záměru přispěje k tolik kýženému návratu části nákladní přepravy

ze silnice na železnici a v tomto ohledu bude dopad projektu na životní prostředí veskrze

pozitivní.

 

Údaje o vstupech

1. Půda

Předkládaný záměr výstavby logistického centra je poměrně náročný na zábor půdy. Zábor

půdy a vyjmutí ze zemědělského půdního fondu se týká zejména pozemků v ploše hlavní části

 

 

 

budoucího logistického parku, včetně dalších doplňkových staveb, zejména obslužných

komunikací a železniční vlečky. V ZPF zůstane ponechán pás cca 30 m od toku Modly, který

bude v souladu s platným ÚP využit jako pás izolační zeleně.

V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch dočasného záboru humusová

vrstva o mocnosti 40–50 cm, humus bude rozprostřen na pozemcích investora podél obslužné

komunikace nebo (po ukončení stavby) zpět na stavbou dotčené pozemky, uváděné do

původního stavu.

Jednalo by se o vynětí půdy o rozloze cca 78 319 m2. Investor jedná v souladu se zákonem

334/1992 Sb., o ochraně ZPF s příslušným úřadem o vydání souhlasu k vynětí půdy ze ZPF.

 

Z údajů použitých v hlukové studii vyplývají následující údaje týkající se dopravní kapacity

areálu Logistického centra Lovosice:

Tabulka 3 - předpokládané počty nárůstu dopravy

Počty aut/vlaků Údaje v hlukové

studii DEN 8 h

(příjezd/odjezd)

Údaje v hlukové

studii NOC 1 h

(příjezd/odjezd)

Z toho vyplývající

počty

za 24 hodin

Těžké nákladní

automobily (kamiony)

30 / 30 5 / 10 48 – 60 aut za den

Lehké nákladní

automobily

35 / 35 5 / 5 50 – 70 aut za den

Osobní automobily 60 / 60 10 80 aut za den

Vlaky 2 x za směnu 8 h 1 x za hodinu 4 vlaky za den

 

Všechny informace zde uvedené a mnoho dalších naleznete na:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK416Foto k logistickému centru bude umístěno ve fotoalbu.
 

Náhledy fotografií ze složky Logistické centrum, které má stát v Lovosicích.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Partička

(Bohouš, 3. 4. 2008 20:55)

To je pořád dokola.Zvolí si tam takovou bezskrupulózní partičku /Kulhánek,John,Jakub,Hauf,Novák,Berešová / a diví se,že se chovají tak jak se chovají,a dělají to co dělají.Už se proberte.To nevidíte,že vás mají na háku?!

Berešová

(Pavel, 2. 4. 2008 22:17)

Láďa má pravdu,zvolili jste si hvězdu Berešovou do Rady města a ona vám postaví na dvorku parkoviště pro kamiony.A to není ještě konec,ještě vám ukáže.

Ještě hutě

(Laďa, 2. 4. 2008 12:22)

Logistické centrum v Novém Klapý bude.A patří to tamnějším obyvatelů.Když pořád volí Kulhánka,Haufa,Berešovou a Johna tak dobře jim tak.Ať vám tam postaví vedle nové chemičky a Korejské továrny a nového Logistické centra ještě hutě.A stejně budete mlčet a znova si je zvolíte.

Lovosičané.

(Květa, 1. 4. 2008 23:44)

Lovosičané mají to co si zaslouží.Pokud volí takové lidi jako Kulhánek,Hauf John tak ať se nediví.Copak je za ty roky ještě nepoznali?Ještě vám ukáží.A neuděláte s tím nic a znova si je zvolíte.Dobře vám tak. Opět žijete ve smradlavé díře.

Ano

(Díl, 30. 3. 2008 12:30)

Přesně tak Sibylo!

To je legrace.

(Sibyla, 29. 3. 2008 23:44)

Odkdy naše káceče stromů a ničitele životního prostředí v Lovosicích zajímá ekologie? Ti naši radní a mnozí zastupitelé jsou za peníze schopni nás prodat všechny a z Lovosic udělat smradlavou díru. Do voleb se toho mnoho nedá dělat, ale tentokrát nesmí radní a velká většina zastupitelů dostat hlasy. Lidi to opravdu nejsou v ODS jiní lidé než Houf, Kulhánek, Berešová a Burian, který se stal opět přisluhovačem radních? Je mi z nich na nic. Pravdou také je, že v Lovosicích už neexistují komunisté, ale béčko ODS. Také proto s touto ODS nikdo nemluví protože jsou ostudou ODS. Kraj i vláda na ty naše volečky kašlou.

Rozhodnou si John a spol.

(Jitka, 29. 3. 2008 19:36)

Výstavbou nové haly se opět zvýší význam vlakové dopravy a také Lovosic. Halou by se měly rošířit překladové plochy a nákladní automobily tak nebudou muset přejíždět přes České středohoří, ale budou moci využít ekologičtější vlakovou dopravu. To je také jeden z důvodů, proč radní tento záměr schválili. Viz dnešní stránky Litoměřicka.
Sválili??? !!!!Slyšíte, jak jsou nám všechna slova tady houby platná? Jeden z důvodů je zabalený v ekolol. fráze, ale ten důraznější jsou statisíce českých na stole. Je mi z nich na zvracení. Účastí na ZM taky nic nezmůžete,. Mám chuť se na všechno vykašlat.

Idioti

(Petr. D., 29. 3. 2008 14:43)

Je to opět hnus co tady chtějí postavit. Jestli jim to znovu projde pak je opravdu zbytečné se rozčilovat. To jsme takoví srabi, že neumíme přijít na zastupitelstvo a postavit se proti pár hňupům, kteří si plní jen vlastní kapsy?

Namočenej John?

(Jirka, 28. 3. 2008 13:48)

O tom nepochybujte, že to tak je. Jestli úředníci města stavbu povolí, tak to bude na příkaz Johna. A pro slovenské bratia to prijde veĺa draho.

Pro info2

(Slovenský developer, 28. 3. 2008 11:58)

Slyšel sem, že je v tom namočenej docela dost John.

Pro info

(Slovenský developer..., 28. 3. 2008 11:57)

Datum zápisu: 3.ledna 2007
Obchodní firma: HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol. s r.o.
Zapsáno: 3.ledna 2007
Sídlo: Praha 2, Škrétova 490/12, PSČ 120 00Zapsáno: 3.ledna 2007
Identifikační číslo: 276 41 261Zapsáno: 3.ledna 2007
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Zapsáno: 3.ledna 2007
Statutární orgán:
jednatel: RNDr. Štefan Duchoslav, CSc., dat. nar. 22.01.1965
Šaľa, Pionierska 26, PSČ 927 01
Slovenská republika
den vzniku funkce: 3.ledna 2007Zapsáno: 3.ledna 2007
Jménem společnosti jedná jednatel. Je-li jmenován pouze jeden jednatel, jedná jménem společnosti tento jednatel. Je-li jmenováno více jednatelů, jednají jménem společnosti vždy dva jednatelé společně.
Zapsáno: 3.ledna 2007
Společníci:
HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.
Bánská Bystrica, Horná 65, PSČ 974 01
Slovenská republika
Identifikační číslo: 313 81 120
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100% Zapsáno: 3.ledna 2007
Základní kapitál: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 % Zapsáno: 3.ledna 2007

Hnus

(Pavlína, 26. 3. 2008 7:30)

Co to je tady za humus, který má u nás stát a co na to MÚ a odbor životního prostředí? Věřím, že paní Tschakertová,odpoví jak se k tomu náš odbor postavil veřejně. Proč se stále musí stavět? Za chvíli budeme bydlet opět v jedovaté díře. Kde jsou všechny ty řeči, které se tady plácaly v době sametové revoluce? Pravdu má Standa něco jsme udělali špatně. Mám už vnoučata a bojím se, že se budeme zase stěhovat z Lovosic za lepším vzduchem, aby nebyli stále nemocné.