Jdi na obsah Jdi na menu
 


Již dříve jsme vás seznámili se zápisem Kontrolního výboru (KV). Dnes se budeme věnovat návrhu opatření k odstranění nedostatků.

 

V bodě 1 KV navrhuje provést personální změny v radě města, případně personálně posílit radu města tak, aby mohla kvalifikovaně provádět rozhodnutí u takto závažných a technicky náročných akcí.

 

Naše redakce k tomu dodává jen toto: Vyhnat starostu a většinu radních, by bylo to nejlepší, co by naše zastupitelstvo mohlo za své existence dokázat. Bohužel většině radních už nejde o nic jiného, než o naplnění svých klokaních vaků. Je spíše na zastupitelstvu tuto zlodějskou éru ukončit.

V bodě 2 KV předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí variantní řešení akcí, která mají dlouhodobé dopady na obyvatelstvo a postupovat v souladu se strategickým plánem rozvoje města.

 

K  tomuto návrhu je možné se jen usmát, neboť představa jak toto zastupitelstvo je schopno posuzovat dlouhodobé dopady na občany, vyvolává oprávněně smích. Minimálně 13 zastupitelů, ale spíše více, má jediný zájem, jak občany okrást a oblbnout. Jedinou cestou je trestní oznámení a žaloby. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu, že se po Lovosicích povídá, že mezi státní policii jsou lidé, kteří údajně některé radní kryjí. Příště se této tématice budeme věnovat a otevřeným dopisem se zeptáme velitele policie ČR v Lovosicích a Okresního státního zástupce, co je na tom pravdy.

 

V bodě 3 KV doporučuje, výběrová řízení provádět standardním způsobem, dle zákona o veřejných zakázkách s kritérií, která jsou srozumitelná a pro rozhodování jednoznačná. Výběrové řízení provádět ve spolupráci s osobou, která je k těmto krokům oprávněna a byla zvolena sama na základě výběrového řízení.

 

K tomu je možné dodat jediné: Výše uvedené by mělo být naprostou samozřejmostí a jestli je to u nás jinak, pak by bylo dobré, tento chlív vymést a hlavně vyhnat pitomce z rady i zastupitelstva. Přece není možné jednat s lidmi, kteří odpovídají za město a jeho občany jako s malými dětmi a nechat je toto město vědomě a za prachy do svých kapes jenom ničit.

 

V bodě 4 KV doporučuje obecně uzavírat smlouvy s dodavateli pouze v případě, že existuje finanční krytí. Dodatek č. 1 zvýhodnil dodavatele a město se připravilo o možnost využití smluvních pokut. Ve spolupráci s právním útvarem města prověřovat smluvní závazky s cílem hájit zájmy města. Rada města by měla včas informovat zastupitele města a další orgány města o tom, že dochází ke zvyšování nákladnosti akce a tím i závazkům ve smyslu zákona o obcích.

Provést podrobný rozklad navýšených částek a to částky 634 000 Kč – dodatečné požadavky na zateplení Ing. Arch. Novák a 861 000 Kč - % navýšení vstupních cen použitých materiálů. Provést vyrovnání s Ing. Arch. Novákem je-li pochybení na jeho straně. Informovat zastupitelstvo města o krocích při vyrovnání mezi městem a Ing. Arch. Novákem.

 

Pan arch. Novák je prazvláštní osoba, která se pohybuje po tomto městě již delší čas. Připomíná savce, který se přisál k financím našeho města a hoduje z našich peněz. Uvedené částky jsou tak vysoké, že bez souhlasu zastupitelstva, by nikdy nemohli být vyplaceny. Jenže v zastupitelstvu našeho města sedí těch savců více, tak klidně nechávají jednoho z větších savců vysávat naše peníze. V normálním světě se takovému člověku říká zloděj. A zloděje by si nemělo pěstovat žádné město, pokud ve vedení nesedí zloději.

 

V bodě 5 KV doporučuje předávat do návrhu rozpočtu města skutečně potřebné částky s vysvětlením tak, aby rozpočet města podával věrohodný obraz financování města.

 

Naše redakce k tomu chce dodat následující: Opravdu objev hodný Einsteina. Znovu se jedná o samozřejmou věc, jen lumpárnami na kterých se podílí zastupitelstvo, je možné se tvářit, že za to mohou jiní. Proto žádáme zastupitelstvo, aby odhlasovalo usnesení, které umožní všem občanům nahlédnout na jmenovité hlasování zvolených zástupců. Většina našich zastupitelů připomíná spíše pitomce, kterým je naprosto jedno co se kolem nich děje. Prolhaný rozpočet snad není možné vůbec přijmout. I když za našeho starosty se dějí věci nebývalé.

 

V bodě 6 KV konstatuje, že tímto krokem byla porušena rozpočtová kázeň dle zákona o rozpočtu č. 250/2000 Sb., dále o finančním hospodaření územních samosprávných celků č. 312/2002 dále směrnice 4/2004 o oběhu účetních dokladů. Rada města a tajemník by měli provést taková opatření, aby k podobným situacím nedocházelo, zvláště je-li finanční dopad na hospodaření takto vážný.

 

My se jen ptáme: Proč za celé volební období nedošlo k pokusu o odvolání rady podvodníků, která toto město vede do záhuby?

 

V bodě 7 KV doporučuje postupovat vždy dle usnesení zastupitelstva města v souladu se stanovenými pravidly.

 

Co k tomu bodu dodat? Snad jen Bože ochraňuj nás před usneseními zastupitelstva města.

 

Jen pro zajímavost vám ocitujeme nejkrásnější usnesení zastupitelstva města č. 152/MZ/2009

Zastupitelstvo města schvaluje:

 

1) Podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad na akci „Zvýšení kvality života obyvatel a fyzického prostředí v místní části města Lovosice“ Výše celkových výdajů činní 31 484 560 Kč v.č. DPH – z toho způsobilé výdaje ve výši 26 999 000 Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši 4 575 560 Kč.

2) Zajištění spolufinancování projektu „Zvýšení kvality života obyvatel a fyzického prostřední místní části města Lovosice“ a to v minimální výši 7,5% celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 2 018 175 Kč a 100% celkových nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 4 575 560 Kč.

3) Zajištění předfinancování ve výši 100% celkových nákladů 31 484 560 Kč následovně: výdaje na celý projekt budou kryty z rozpočtu města ve výši 21 484 560 Kč a ze závazného úvěrového příslibu ve výši 10 000 000 Kč.

4) Zajištění závazného úvěrového příslibu ve výši 10 000 000 Kč na zajištění finančního krytí projektu „ Zvýšení kvality života obyvatel a fyzického prostředí místní části města Lovosice“, který bude předložen do ROP Severozápad.

 

Přečtěte si dobře co zastupitelstvo města schválilo. Připomíná nám to citát z knihy „Jak se kalila ocel“: Je třeba přesvědčit všechny mužiky o tom, že bolševismus zlepší jejich život a zároveň je donutit k tomu, aby bránili vymoženosti revoluce a učení V.I.Lenina a J.V. Stalina.

 

Nikdo z mužíků nikdy nepochopil, co se vlastně po nich chce. O učení obou vůdců, neměli ani potuchy. Stejně tak my nemáme ani potuchy o tom, proč má náš dluh stoupnout o dalších 10 000 000 Kč a už vůbec nikdo nemá potuchy o tom, co se myslí pod slovy o zvýšené kvalitě života a fyzického prostředí, ve fabrikami obklíčených Lovosicích. Raději nás zbavte špinavého a nebezpečného ovzduší a přestaňte nás zadlužovat.

 

 Redakce

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zobou

(Víťa, 30. 9. 2009 19:24)

Problém je, že většina zastupitelů zobe Johnovi a Kulhánkovi z ruky a nechtějí slyšet pravdu.

Olympiáda

(Dan, 29. 9. 2009 16:42)

John chtěl olympiádu v Lovosicích ??A on by měl na olympiádě stánek a točil pivo a smažil hranolky.Ne ?

Je jim to jedno

(Otik, 25. 9. 2009 11:47)

Asi to není snadný.Vzpomínám si jak nedávno KV zjistil , že místostarosta John zneužil svou pravomoc a objednal studii , na opravu haly pro olympiádu.Zdá se Vám to směšný ? Jo ale je to pravda.Studie za 300 000 Kč a je úplně k ničemu.KV na to upozornilzastupitele a těm je to úplně jedno.Holt Kocourkov nebo Kulhánko - Johnovská gubernie.

Mezi námi děvčaty.

(Ivča, 24. 9. 2009 9:04)

Chválit, že kontrolní výbor pracuje jak má je snad zbytečné. To je jeho povinnost. Ale výstupy, informace pro veřejnost, nemyslím usnesení, ale jak se tam lidé, kteří v KV pracují chovají. Psát o nesouhlasu a zdůvodnit proč? To mi schází. Podaná trestní oznámení byla , jak jsem slyšela odflinknuta. Přesto jsem ráda, že se vyšetřuje. Hlavně je důležité, aby podvody našich radních nevyšetřovala policie z našeho okresu. Poslala jsem vám námět na článek, kdy ho uveřejníte. Čas utíká. Děkuji.

Jsou z toho na větvi

(Čtenář, 23. 9. 2009 8:38)

Po letech Kontrolní výbor konečně pracuje tak jak má.Nezaujatě pojmenovává věci a Kulhánek s Johnem a Jakubem jsou z toho na větvi.Jen tak dál.

Nikdo nediskutuje.

(Iveta, 23. 9. 2009 8:34)

To jste všichni z toho vyvalení co se v Lovosicích děje? Je lepší dát spousty špíny naráz nebo postupně? Mě se líbilo předchozí uspořádání, nedělalo mi problém si kliknout na NOL. Prosím o vrácení do minulé podoby. Kontrolní výbor je jediný, který pracuje. Slyšela jsem o postupu Gebura, kdy jako člen tohoto výboru vystupuje proti němu na zastupitelstvu. Arpáda znám, vždy byl jen křivák v době dnešní i minulé. Proč se o něm nepíše a proč se na noviny neobracejí zastupitelé nevím. Přišla jsem do jedné nejmenované chlastárny v Lovosicích, kde se po novinách během hodiny jen zaprášilo. Píši chlastárna, protože se bojím, abych jménem neublížila. Pomsta rady na placení za dětský den je ukázkou, čeho jsou tito lidé schopni. K petici navrhuji posečkat a vytvořit petici za nevolení lidí, kteří si hájí svoje zájmy a tvrdí, že hlasují podle svého svědomí. Jaké mají svědomí radní, když se pomstí na dětech a jaké má svědomí Gebur, který hlasuje proti usnesení výboru ve kterém sedí? Žádné, jsou to jen hlupáci.

Nevím jestli je to lepší?

(Vondra, 22. 9. 2009 8:08)

Zdá se mi uveřejnění tolika článků najednou jako volovina. Diskuze pod jedním a mnohé důležité nemají diskuzi žádnou. Přeskakování mě nebaví. Vraťte úpravu zpět, bylo to lepší. Kontrolní výbor má jednu nevýhodu, že členem je Gebur a to bylo vždy neštěstí pro Lovosice. Je to Kulhánkův spoluspiťar a kašpar. Kontrolní výbor s Geburem je k ničemu. Nakonec to poznala i šéfka výboru. Gebur vždy hlasuje podle svědomí, ale on žádné nemá, tak podle starostova svědomí. Divím se, že tyto noviny chodí kolem podrazáka po špičkách? Měli by jste postupovat padni komu padni a ne vybírat. Souhlasím s Piskořem. Proti Johnovi se vede nevybíravá kampaň a spoustě parazitů dáváte pardon? Proč? Odpovíte mě? Děkuji.