Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ztráty a nálezy aneb zase ten audit.

29. 4. 2015

Město Lovosice zadalo vypracování auditu firmě A&CE Consulting s.r.o., která sídlí v Brně. Zadáním město sledovalo prověření významných transakcí v hospodaření města za poslední volební období. Firma pověřená tímto auditem k tomu dodává cituji: Pochopili jsme zadání tak, že je naším úkolem zjistit stav ekonomické situace Města, v jakém stavu vedení města přebírá správu města a identifikovat zásadní ekonomické skutečnosti, které tento stav zapříčinili. V souladu se zadáním uvedeným v předchozí kapitole jsme se zaměřili na transakce let z let 2013 a 2014.  Je třeba dodat, že celý audit je možno si stáhnout na stránkách Městského úřadu Lovosice. Každý si ho může pročíst včetně tabulek. Jen pro zajímavost vám vyjmenuji města, která byla použita firmou A&CE Consulting s.r.o., aby byla možnost srovnání. Jsou to Mohelnice v Olomouckém kraji, Semily v kraji Libereckém, Příbor v Moravskoslezském kraji, Bystřice nad Pernštejnem v kraji Vysočina, Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji, Nejdek v Karlovarském kraji, Lysá nad Labem v kraji Středočeském. Tišňov v kraji Jihomoravském a Hořice v kraji Královehradeckém. Tato města jsou s námi srovnatelná velikostí a hlavně počtem obyvatel, ale srovnání v mnoha směrech pokulhává např. ve sportovní činnosti i velikosti sportovišť.  A teď k dalším faktům.

Ztráty:

V auditu bylo zjištěno, že celkové výnosy, náklady a hospodářský výsledek Města jsou výrazně vyšší než průměr srovnávaných Měst. Proč tomu tak je není třeba dodávat. Dělalo se tady víc akcí a hlavně se na zvýšených nákladech i financích podílely povodně. Nejvíce město zatížila revitalizace Pfannschmidtovy vily.  V auditu se považuje za závažné cituji: Za závažné však považujeme to, že výsledkem kumulace sald příjmů a výdajů za roky 2010 – 2014 je schodek 58 milionů korun a u ostatních srovnávaných měst jen dvě další města měla saldo ve výší necelých 30 milionů korun. Budiž popravdě řečeno, že audit neprokázal nic jiného, než to, že největší akcí a také nejdražší je revitalizace Pfannschmidtovy vily a na budoucí hospodaření Města bude mít vliv především splácení úvěru ve výši 50 milionů korun. Jinak ta situace je celkem podrobněji popsána ve výsledcích tohoto auditu, ale přece jen bych se chtěl zmínit o dvou kontroverzních věcech. Cituji z auditu: Projekt zástavby v lokalitě Holoubkov: pouze z ekonomického hlediska smluvní nastavení této akce nemusí být pro město finančně výhodné. Zároveň však se v auditu píše cituji: Nevylučujeme však, že pro rozhodování o této transakci mohla být motivace města i jiná než jen ekonomická např. vytvoření zájmu na bydlení ve Městě pro další obyvatele. To už je na každém, aby posoudil o co komu šlo. Další raritou je ASK. Tzv. Asociace sportovních klubů o které se u nás mluví a píše už roky byla taky v hledáčku auditorů cituji: ASK a výdaje na sportovní a volnočasové aktivity za rok 2014 asi 15 milionů korun ve srovnání s jinými Městy plyne, že tyto výdaje jsou v dlouhodobém horizontu vyšší než u srovnávacích měst. Město je zároveň ručitelem za státní dotace poskytnuté TJ Lovochemie následně ASK v souhrnné výši přesahující 15 milionů korun. Tato situace může znesnadňovat řešení výše výdajů města na tyto aktivity. A jako dodatek se tu o ASK píše cituji: ASK: Přes každoročně vynakládané značné prostředky Městem na aktivity ASK nemá město prakticky žádný přehled o účelnosti využití těchto prostředků. Hospodaření ASK se tak musí jevit z pohledu města jako značně zastřené. Peníze pro ASK na činnost oddílů jsou poskytovány formou darovací smlouvy, která v principu neumožňuje kontrolu účelnosti. Darovací smlouva z 10.6.2014 na částku 3 100 000 Kč přitom obsahuje ustanovení o povinnosti vyúčtování a také ustanovení o zajištění reklamy ve prospěch dárce. Podle obdržených informací, ale ASK vyúčtování v rozsahu smlouvy neposkytlo a toto pravděpodobně ani nebylo ze strany města urgováno a tím nebyla ani možnost prozkoumat účelnost použitých darů. A naposledy k auditu cituji: Správa majetku města se z pohledu auditu jeví jako nejednotná a tím možná i méně efektivní. Správu zajišťují tři různé odbory Městského úřadu. Odbor majetko-správní, odbor regionálního rozvoje a majetku města a odbor vnitřních věcí. Důsledkem nejednotnosti může být i vznik chyb v evidencích a účetnictví.

Nálezy:

Jak už bylo uvedeno největším problémem zůstává revitalizace Pfannschmidtovy vily a to proto, že dluhová zátěž z této akce je vyšší než 50 milionů korun. Splátky přijatých úvěrů budou trvat do roku 2024 a každý rok z rozpočtu města odčerpají 5,5 milionů korun ročně. V doporučení z auditu se praví cituji: Doporučujeme z hlediska budoucího vývoje zastavit tendenci k zadlužování města i když absolutní výše závazku není pro město v současné době ohrožující ani kritická může tendence zadlužování způsobit v budoucnu obtíže. Další zajímavá doporučení jsou cituji: Provést inventarizaci skutečně pronajímaného majetku jiným právnickým osobám a uvést do souladu výsledky této inventarizace s obsahy nájemních smluv a evidenci Města. Dále se doporučuje vymezit, které aktivity ekonomického charakteru jsou v podmínkách města, hospodářskou činností, rozhodnutím Rady nebo Zastupitelstva. Doporučujeme analyzovat účelnost vynakládání prostředků města na sportovní a volnočasové aktivity, které se jeví poněkud vyšší než u měst se srovnatelným počtem obyvatel. Zvážit možnosti vytvoření jednotné správy majetku města nyní rozdělené mezi více odborů.

V krátkosti jsem se snažil vás seznámit s výsledky auditu. Je tam mnoho zajímavých věcí a stojí za to si ho dobře přečíst. Mezitím se však o auditu objevilo mnoho povídání a příspěvků o jeho ceně a způsobu placení. Jelikož je příspěvků na toto téma více do týdne zveřejníme příspěvek pod názvem Kdo stojí za financováním auditu? Já si myslím, že za částku 45 tisíc korun se nedají zaplatit 4 lidé a zároveň audit. Na druhou stranu je třeba se zeptat zda stejné závěry nemohli vypracovat vedoucí odborů, kteří již dlouhou dobu na těchto postech působí a měli by něco o tom vědět. Některé závěry, které audit popsal vědí občané Lovosic už dávno. Bohužel nikdo ani dnes nechce nic měnit. A to je velmi těžké i složité pochopit. OTÁZKA PROČ TOMU TAK JE?  ZŮSTÁVÁ NAD NÁMI VISET I NADÁLE.

                                                                                                                A.B.   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blbost a vyhozené peníze.

(Kulový, 29. 4. 2015 15:47)

O tom vědí občané Lovosic dávno, ale nikdo je neposlouchá. Ani jedni ani druzí a ti noví zatím vůbec ne. A to by mě zajímalo co BEC a házená.

Re: Blbost a vyhozené peníze.

(Mirka, 5. 5. 2015 19:07)

Chtělo by to tištěné noviny i pro ty ci internet nemají a více zpráv z města na jednom místě.

Žvásty

(Jarda, 4. 5. 2015 15:22)

Takový audit je uplně k ničemu. To jen potřebovali utratit 50 000 aby zjistili, že si město vzalo půjčku na opravu Pfainschidtovi vily ? To nevěděli, že v parku není vše v pořádku ? O tom, že Nováková se chovala jak v dobitém městě přece také každý ví. Před volbami z každého plakátu vykřikovali, že vše zařídí. Zatim nic a nic jen žvásty.

Re: Žvásty

(Kolja, 4. 5. 2015 19:36)

Jen mi někdo řekněte proč to vůbec dělali?

Re: Re: Žvásty

(Marta, 4. 5. 2015 19:38)

Aby byli důležití. Jiný důvod neznám.

Re: Re: Re: Žvásty

(Kobliha, 5. 5. 2015 12:04)

Něco dělat musí ne?

Opozice v řiti.

(Urválek, 3. 5. 2015 14:22)

Je nutné aby se strany probudily nebo vzniklo něco nového co by už nyní oslovilo občany. Ti co se nechají koupit za kus žvance nebo předvolební prémie jsou lidi, kteří nestojí ani za uplivnutí. Je třeba získat 56% nevoličů. Aspoň polovina a máme tu bandu z radnice z krku. Nic nedělají, nic neumějí a jde jim jen o zisky pro Lovochemii a házenou. Chtějí z nás mít zaměstnance Agrofertu. Strčte si koblihu i uzeniny do řiti a přestaňte nás okrádat.

Re: Opozice v řiti.

(Líba, 4. 5. 2015 9:55)

Dnes jsem si přečetla co se píše. Proč nevycházejí noviny v tištěné podobě pro ty kdo internet nemají nebo s internetem nepracují? Vždy jsem byla čtenářkou a dnes kritická slova pohledat lupou. V novinách radnice je zase mlha jako daleko dříve a tajné je i jednání rady nebo zastupitelstva. Aspoň vytisknout tištěné podobě pro ty kdo vás vždy podporovali. Bez dcery bych vám ani nenapsala.

Re: Re: Opozice v řiti.

(Markvartíček, 4. 5. 2015 14:37)

Oni zase začnou až před volbami. To už může být pozdě. Poslední dobou se mi líbí kritika. Potvrzuji, že audit v této podobě nemohl stát 45000 korun. Jde o zbytečnou a podivnou lež.

Audit?

(Láďa, 29. 4. 2015 16:04)

přečetl jsem si jej a bojím se, že audit byl sepsán na základě konkrétního zadání, které nemá s objektivním pohledem nic společného. Porovnání s jinými městy je absolutně nesmyslné z hlediska několika faktů. Výše příjmů a výdajů ovlivňily v auditovaném období především povodně a pak množství dotací, které město v období získalo. Výše příspěvku do ASK též nelze relevantně srovnávat, protože město ma naddimenzovaná sportoviště a většina prostředků jde na jejich provoz. Relevantní srovnání by muselo být s městy, která mají podobně velká sportoviště. Výše dluhu je vzhledem ke cashflow sledovaného období naprosto v normě a pokud audit tento fakt nezohledňuje srovnává hrušky s jablky. Navíc 50 milionů šlo na vilu, kterou tento úvěr jednoznačně zachránil a na kterém byla ve městě jednoznačná shoda. Audit vůbec neřeší jak je tento úvěr výhodný (úroková sazba). A mohu poračovat. Pozemky na Holoubkově mají pro město přínos a pokud město neslo část rizika, že se pozemky neprodají, tak už v době tvorby auditu bylo jasné, že většina pozemků je prodaná. A co že se skrývá za doporučením sloučit majetek pod jeden odbor? Že by snaha se někoho zbavit? A přesně souhlasím s autorem. Audit nepřinesl nic nového, vše se již vědělo.

Re: Audit?

(Jana, 29. 4. 2015 19:47)

Láďo já s tebou úplně nesouhlasím, kdyby si ta doporučení někdo vzal k srdci mají význam. Mám první otázku. Házená je města nebo má svého soukromého majitele? Berková a její cirkus je TJ nebo patří pod město? Jaká je kontrola u těchto dvou subjektů, které patří a nepatří pod město, ale žerou nejvíce peněz ze společné kasy? Naprosto žádná a podobných věcí je více. Souhlasím, že audit byl zadán minimálně podivným způsobem a neřešil jiné problémy města. Souhlasím i s tím, že o problémech v ASK a nejen tam vědí občané dlouhou dobu. Co však dělají zastupitelé sedící v této černé díře na peníze? Šramota, Puchar, donedávna John a nyní se tam chystají i jiní. Ale to není vše. Zastupitelem je Srba majitel házené, Šuma trenér házené i Landa jehož syn dělá dokonce velkého šéfa házené. Ano audit v té podobě jak byl vypracován nám mnoho nedal, ale pravdou je, že sjednotit v této věci vše pod jeden odbor považuji za smysluplné. Jinak město přichází o spousty peněz a ti co mu vládnou jsou naprosto oprávněně považováni za blbce.

Re: Re: Audit?

(Max, 30. 4. 2015 9:46)

Mě vadí, že tu Berkovou už nevypráskali dávno a tvrdě. Tam by se našlo lumpáren? A Drahota už využívá město od revoluce. Kdyby to byl aspoň komunista, ale on jen myslel na svoji kapsu. Znám ho. Ať vám odpoví radnice za kolik pronajímala Šramotovi hospodu u hřiště a jak se vydělávalo na všem. Jen když to neslo. Proč ho potřebovala ODS i ČSSD k vládnutí a stále ho upláceli. Jaké má vzdělání Šramotová v Kulturním středisku? Na to by nám mohla odpovědět i Lízlová, která za devastaci kultrurního střediska nese odpovědnost.

Re: Re: Audit?

(teta Závist, 3. 5. 2015 7:21)

Vidím jednoduchý program a to udělat z Lovosic noclehárnu pro okolní fabriky. Podařilo se zlikvidovat zimní stadion, litoměřický nám stačí. Zlikvidujeme venkovní koupaliště, v Litoměřicích mají pěkné. Krytý bazén neobnovíme abychom ušetřili peníze občanů, v Litoměřicích mají teplejší vodu. Ustřihneme házenou, košíková v Litoměřicích stačí, je to podobný sport. Kino a divadlo jsme už dávno oželeli, jsou v Litoměřicích. Kulturní středisko zrušit. Zaměstnává jenom kamarády a v Litoměřicích to naše rádi zastoupí. Potom už jen zrušit Městský úřad, neumíme si vládnout, drží se tam mnoho lehkoživců a bude v Lovosicích nebe na zemi. Přes nový most je to kousek. Udělejme z Lovosic městskou část Litoměřic, spojme města a udělejme komunisty dávno uvažované trojměstí Litoměřice - Lovosice - Terezín. Likvidovat a bořit umí každý truhlík!!!!!

Re: Re: Re: Audit?

(Nevolič., 3. 5. 2015 11:57)

A víte, že to tak je. Na druhou stranu proč by všechno nemohlo být a nečekat na peníze města. Vše je prodělečné a kapitalisté nám tvrdí plaťte soukromníky. Má Srba házenou má proč na to má doplácet město? Jak vydělává kulturní středisko? Nijak je prodělečné už roky a stále si někdo mastí kapsu. A naše předimenzované sportoviště je tunelováno pár vyčuránky aniž by z toho měl někdo užitek. Za každý pobyt dětí na našem sportoviští se platí. Ještě dnes se vypráví jak Drahota vařil pro děti polívku ze sáčku při akcích jen aby vydělal. A toto má město platit? Samé šmejdy, kteří si hrají na podnikatele, ale jen kradou pro sebe. Proto mě vstávají vlasy hrůzou jak si někdo zvolí Šůmu a Landu nebo Puchara či Šramotu znovu? Jen pár poskoků, kteří za koblih podělají celé město.

Re: Re: Re: Re: Audit?

(Babiška., 3. 5. 2015 12:09)

Dvě věci. Jestli se nic nezmění není třeba v příštích volbách volit ty co nás zklamali i když mají koblihy. A za druhé je nutné zpřetrhat vazby na mafiány a příživníky ze všech stran včetně té bolševické jinak nikdo neuvěří že chcete něco změnit. Přestaňte nosit nosy nahoru a znovu otevřete radnici lidem. Už se to zase betonuje jako to bylo v roce 1996 za tavaryšče Nováka. Proč pan starosta nedá vědět kdy sídlí na radnici a mohou ho navštívit ti co mají zájem mu sdělit příjemné i nepříjemné věci. Myslím občané. Dnes ti samí berou telefony a velkou ochotu umožnit setkání nemají. Kdo to nařídil? Bojíte se lidí a to ani za Tomanové nebylo. Proč? Nebo jste nám lhali?

Koupaliště

(Dejna , 1. 5. 2015 23:11)

Čtu si tady ty všechny příspěvky, myslím si, že milulé vedení udělalo spoustu věcí co bylo k prospěchu občanů města, např. náměstí je moc pěkné, hojně navštěvované občany města, ale neměli by jsme se soustředit na nové vedení, které je ve funkci již 5 měsíců? Co venkovní koupaště? Bude nebo ne? Asi letos né? Ale výhled? Co zimní stadion? Budeme od září 2015 mít možnost s dětmi navštěvovat veřejné bruslení?

Re: Koupaliště

(Filip, 2. 5. 2015 8:58)

Je pravdou, že zatím toho ti noví moc nepředvedli. Velká bezradnost a Drahota se chlubí jak ty nové umělce zachraňuje. To není záchrance, ale vodník. Myslí jen na sebe a svoji rodinu. Jenže co dělat? ODS má svého Drahotu v Srbovi a ČSSD v Tomanové. Za čtyři roky to nezvládla a dopustila se mnoha chyb. Lidi si mysleli, že mládí automaticky znamená změnu. Nestalo se. Je nutné začít pracovat na novém programu, který nabídne lidem slušné a vlídné prostředí bez placení házenkářům nebo okupaci města Lovochemií. Jsou to příliš spojené nádoby které nás postupně zničí. Lidi zase utřou nos a víc budou platit. Živnostníci a malí podnikatelé se stanou lovnou zvěří.

Re: Re: Koupaliště

(Mahulena, 2. 5. 2015 9:04)

Filipe nežvaň. Stejně jako všude ovládá město mafie. Dokud nepřijde někdo kdo bouchne do stolu a neřekne dost nic se nezmění. Všichni ti co vládli a vládnou chtějí mít klid a firmy, které okrádali a okrádají pokoj. Pan profesor ve funkci starosty to nezmění ani neuměl vysvětlit jak je to s těmi úvazky na fakultě. Stejně tak Šuma nikdy nevysvětlí proč se drží místa trenéra i místostarosty. Chudák nemá na nové boty nebo potřebuje stále víc. A na to se Kulhánek zapomněl zeptat.

Re: Re: Re: Koupaliště

(Ivan, 2. 5. 2015 21:09)

Profesor?Myslíš toho Trockistu Diana !? Místni agent Bureše a Landy ?

Re: Koupaliště

(Mata Hari, 2. 5. 2015 9:40)

Ty dvě umělkyně nebyly schopné po povodních zprovoznit během dvou let sportoviště, včetně zimního stadionu a koupaliště a vy chcete na novém vedení, aby to udělalo během 5 měsíců. Nechte si udělat vyšetření hlavy.