Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ztráty a nálezy aneb zase ten audit.

29. 4. 2015

Město Lovosice zadalo vypracování auditu firmě A&CE Consulting s.r.o., která sídlí v Brně. Zadáním město sledovalo prověření významných transakcí v hospodaření města za poslední volební období. Firma pověřená tímto auditem k tomu dodává cituji: Pochopili jsme zadání tak, že je naším úkolem zjistit stav ekonomické situace Města, v jakém stavu vedení města přebírá správu města a identifikovat zásadní ekonomické skutečnosti, které tento stav zapříčinili. V souladu se zadáním uvedeným v předchozí kapitole jsme se zaměřili na transakce let z let 2013 a 2014.  Je třeba dodat, že celý audit je možno si stáhnout na stránkách Městského úřadu Lovosice. Každý si ho může pročíst včetně tabulek. Jen pro zajímavost vám vyjmenuji města, která byla použita firmou A&CE Consulting s.r.o., aby byla možnost srovnání. Jsou to Mohelnice v Olomouckém kraji, Semily v kraji Libereckém, Příbor v Moravskoslezském kraji, Bystřice nad Pernštejnem v kraji Vysočina, Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji, Nejdek v Karlovarském kraji, Lysá nad Labem v kraji Středočeském. Tišňov v kraji Jihomoravském a Hořice v kraji Královehradeckém. Tato města jsou s námi srovnatelná velikostí a hlavně počtem obyvatel, ale srovnání v mnoha směrech pokulhává např. ve sportovní činnosti i velikosti sportovišť.  A teď k dalším faktům.

Ztráty:

V auditu bylo zjištěno, že celkové výnosy, náklady a hospodářský výsledek Města jsou výrazně vyšší než průměr srovnávaných Měst. Proč tomu tak je není třeba dodávat. Dělalo se tady víc akcí a hlavně se na zvýšených nákladech i financích podílely povodně. Nejvíce město zatížila revitalizace Pfannschmidtovy vily.  V auditu se považuje za závažné cituji: Za závažné však považujeme to, že výsledkem kumulace sald příjmů a výdajů za roky 2010 – 2014 je schodek 58 milionů korun a u ostatních srovnávaných měst jen dvě další města měla saldo ve výší necelých 30 milionů korun. Budiž popravdě řečeno, že audit neprokázal nic jiného, než to, že největší akcí a také nejdražší je revitalizace Pfannschmidtovy vily a na budoucí hospodaření Města bude mít vliv především splácení úvěru ve výši 50 milionů korun. Jinak ta situace je celkem podrobněji popsána ve výsledcích tohoto auditu, ale přece jen bych se chtěl zmínit o dvou kontroverzních věcech. Cituji z auditu: Projekt zástavby v lokalitě Holoubkov: pouze z ekonomického hlediska smluvní nastavení této akce nemusí být pro město finančně výhodné. Zároveň však se v auditu píše cituji: Nevylučujeme však, že pro rozhodování o této transakci mohla být motivace města i jiná než jen ekonomická např. vytvoření zájmu na bydlení ve Městě pro další obyvatele. To už je na každém, aby posoudil o co komu šlo. Další raritou je ASK. Tzv. Asociace sportovních klubů o které se u nás mluví a píše už roky byla taky v hledáčku auditorů cituji: ASK a výdaje na sportovní a volnočasové aktivity za rok 2014 asi 15 milionů korun ve srovnání s jinými Městy plyne, že tyto výdaje jsou v dlouhodobém horizontu vyšší než u srovnávacích měst. Město je zároveň ručitelem za státní dotace poskytnuté TJ Lovochemie následně ASK v souhrnné výši přesahující 15 milionů korun. Tato situace může znesnadňovat řešení výše výdajů města na tyto aktivity. A jako dodatek se tu o ASK píše cituji: ASK: Přes každoročně vynakládané značné prostředky Městem na aktivity ASK nemá město prakticky žádný přehled o účelnosti využití těchto prostředků. Hospodaření ASK se tak musí jevit z pohledu města jako značně zastřené. Peníze pro ASK na činnost oddílů jsou poskytovány formou darovací smlouvy, která v principu neumožňuje kontrolu účelnosti. Darovací smlouva z 10.6.2014 na částku 3 100 000 Kč přitom obsahuje ustanovení o povinnosti vyúčtování a také ustanovení o zajištění reklamy ve prospěch dárce. Podle obdržených informací, ale ASK vyúčtování v rozsahu smlouvy neposkytlo a toto pravděpodobně ani nebylo ze strany města urgováno a tím nebyla ani možnost prozkoumat účelnost použitých darů. A naposledy k auditu cituji: Správa majetku města se z pohledu auditu jeví jako nejednotná a tím možná i méně efektivní. Správu zajišťují tři různé odbory Městského úřadu. Odbor majetko-správní, odbor regionálního rozvoje a majetku města a odbor vnitřních věcí. Důsledkem nejednotnosti může být i vznik chyb v evidencích a účetnictví.

Nálezy:

Jak už bylo uvedeno největším problémem zůstává revitalizace Pfannschmidtovy vily a to proto, že dluhová zátěž z této akce je vyšší než 50 milionů korun. Splátky přijatých úvěrů budou trvat do roku 2024 a každý rok z rozpočtu města odčerpají 5,5 milionů korun ročně. V doporučení z auditu se praví cituji: Doporučujeme z hlediska budoucího vývoje zastavit tendenci k zadlužování města i když absolutní výše závazku není pro město v současné době ohrožující ani kritická může tendence zadlužování způsobit v budoucnu obtíže. Další zajímavá doporučení jsou cituji: Provést inventarizaci skutečně pronajímaného majetku jiným právnickým osobám a uvést do souladu výsledky této inventarizace s obsahy nájemních smluv a evidenci Města. Dále se doporučuje vymezit, které aktivity ekonomického charakteru jsou v podmínkách města, hospodářskou činností, rozhodnutím Rady nebo Zastupitelstva. Doporučujeme analyzovat účelnost vynakládání prostředků města na sportovní a volnočasové aktivity, které se jeví poněkud vyšší než u měst se srovnatelným počtem obyvatel. Zvážit možnosti vytvoření jednotné správy majetku města nyní rozdělené mezi více odborů.

V krátkosti jsem se snažil vás seznámit s výsledky auditu. Je tam mnoho zajímavých věcí a stojí za to si ho dobře přečíst. Mezitím se však o auditu objevilo mnoho povídání a příspěvků o jeho ceně a způsobu placení. Jelikož je příspěvků na toto téma více do týdne zveřejníme příspěvek pod názvem Kdo stojí za financováním auditu? Já si myslím, že za částku 45 tisíc korun se nedají zaplatit 4 lidé a zároveň audit. Na druhou stranu je třeba se zeptat zda stejné závěry nemohli vypracovat vedoucí odborů, kteří již dlouhou dobu na těchto postech působí a měli by něco o tom vědět. Některé závěry, které audit popsal vědí občané Lovosic už dávno. Bohužel nikdo ani dnes nechce nic měnit. A to je velmi těžké i složité pochopit. OTÁZKA PROČ TOMU TAK JE?  ZŮSTÁVÁ NAD NÁMI VISET I NADÁLE.

                                                                                                                A.B.   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Audit poukázal na chyby o kterých víme všichni.

(Jitka, 30. 4. 2015 16:18)

Kde nic není ani smrt nebere. Co čekat od lidí, kteří se chovají jako noví i když jsou stejně k ničemu jako ti ostatní. Velmi mnoho toho naslibovali, ale nevědí co dělat. Je to těžké když se bojí těch co tomu rozumí. A navíc se zavírají na radnici jako v trezoru. Oni se bojí lidí.