Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ztráty a nálezy aneb zase ten audit.

29. 4. 2015

Město Lovosice zadalo vypracování auditu firmě A&CE Consulting s.r.o., která sídlí v Brně. Zadáním město sledovalo prověření významných transakcí v hospodaření města za poslední volební období. Firma pověřená tímto auditem k tomu dodává cituji: Pochopili jsme zadání tak, že je naším úkolem zjistit stav ekonomické situace Města, v jakém stavu vedení města přebírá správu města a identifikovat zásadní ekonomické skutečnosti, které tento stav zapříčinili. V souladu se zadáním uvedeným v předchozí kapitole jsme se zaměřili na transakce let z let 2013 a 2014.  Je třeba dodat, že celý audit je možno si stáhnout na stránkách Městského úřadu Lovosice. Každý si ho může pročíst včetně tabulek. Jen pro zajímavost vám vyjmenuji města, která byla použita firmou A&CE Consulting s.r.o., aby byla možnost srovnání. Jsou to Mohelnice v Olomouckém kraji, Semily v kraji Libereckém, Příbor v Moravskoslezském kraji, Bystřice nad Pernštejnem v kraji Vysočina, Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji, Nejdek v Karlovarském kraji, Lysá nad Labem v kraji Středočeském. Tišňov v kraji Jihomoravském a Hořice v kraji Královehradeckém. Tato města jsou s námi srovnatelná velikostí a hlavně počtem obyvatel, ale srovnání v mnoha směrech pokulhává např. ve sportovní činnosti i velikosti sportovišť.  A teď k dalším faktům.

Ztráty:

V auditu bylo zjištěno, že celkové výnosy, náklady a hospodářský výsledek Města jsou výrazně vyšší než průměr srovnávaných Měst. Proč tomu tak je není třeba dodávat. Dělalo se tady víc akcí a hlavně se na zvýšených nákladech i financích podílely povodně. Nejvíce město zatížila revitalizace Pfannschmidtovy vily.  V auditu se považuje za závažné cituji: Za závažné však považujeme to, že výsledkem kumulace sald příjmů a výdajů za roky 2010 – 2014 je schodek 58 milionů korun a u ostatních srovnávaných měst jen dvě další města měla saldo ve výší necelých 30 milionů korun. Budiž popravdě řečeno, že audit neprokázal nic jiného, než to, že největší akcí a také nejdražší je revitalizace Pfannschmidtovy vily a na budoucí hospodaření Města bude mít vliv především splácení úvěru ve výši 50 milionů korun. Jinak ta situace je celkem podrobněji popsána ve výsledcích tohoto auditu, ale přece jen bych se chtěl zmínit o dvou kontroverzních věcech. Cituji z auditu: Projekt zástavby v lokalitě Holoubkov: pouze z ekonomického hlediska smluvní nastavení této akce nemusí být pro město finančně výhodné. Zároveň však se v auditu píše cituji: Nevylučujeme však, že pro rozhodování o této transakci mohla být motivace města i jiná než jen ekonomická např. vytvoření zájmu na bydlení ve Městě pro další obyvatele. To už je na každém, aby posoudil o co komu šlo. Další raritou je ASK. Tzv. Asociace sportovních klubů o které se u nás mluví a píše už roky byla taky v hledáčku auditorů cituji: ASK a výdaje na sportovní a volnočasové aktivity za rok 2014 asi 15 milionů korun ve srovnání s jinými Městy plyne, že tyto výdaje jsou v dlouhodobém horizontu vyšší než u srovnávacích měst. Město je zároveň ručitelem za státní dotace poskytnuté TJ Lovochemie následně ASK v souhrnné výši přesahující 15 milionů korun. Tato situace může znesnadňovat řešení výše výdajů města na tyto aktivity. A jako dodatek se tu o ASK píše cituji: ASK: Přes každoročně vynakládané značné prostředky Městem na aktivity ASK nemá město prakticky žádný přehled o účelnosti využití těchto prostředků. Hospodaření ASK se tak musí jevit z pohledu města jako značně zastřené. Peníze pro ASK na činnost oddílů jsou poskytovány formou darovací smlouvy, která v principu neumožňuje kontrolu účelnosti. Darovací smlouva z 10.6.2014 na částku 3 100 000 Kč přitom obsahuje ustanovení o povinnosti vyúčtování a také ustanovení o zajištění reklamy ve prospěch dárce. Podle obdržených informací, ale ASK vyúčtování v rozsahu smlouvy neposkytlo a toto pravděpodobně ani nebylo ze strany města urgováno a tím nebyla ani možnost prozkoumat účelnost použitých darů. A naposledy k auditu cituji: Správa majetku města se z pohledu auditu jeví jako nejednotná a tím možná i méně efektivní. Správu zajišťují tři různé odbory Městského úřadu. Odbor majetko-správní, odbor regionálního rozvoje a majetku města a odbor vnitřních věcí. Důsledkem nejednotnosti může být i vznik chyb v evidencích a účetnictví.

Nálezy:

Jak už bylo uvedeno největším problémem zůstává revitalizace Pfannschmidtovy vily a to proto, že dluhová zátěž z této akce je vyšší než 50 milionů korun. Splátky přijatých úvěrů budou trvat do roku 2024 a každý rok z rozpočtu města odčerpají 5,5 milionů korun ročně. V doporučení z auditu se praví cituji: Doporučujeme z hlediska budoucího vývoje zastavit tendenci k zadlužování města i když absolutní výše závazku není pro město v současné době ohrožující ani kritická může tendence zadlužování způsobit v budoucnu obtíže. Další zajímavá doporučení jsou cituji: Provést inventarizaci skutečně pronajímaného majetku jiným právnickým osobám a uvést do souladu výsledky této inventarizace s obsahy nájemních smluv a evidenci Města. Dále se doporučuje vymezit, které aktivity ekonomického charakteru jsou v podmínkách města, hospodářskou činností, rozhodnutím Rady nebo Zastupitelstva. Doporučujeme analyzovat účelnost vynakládání prostředků města na sportovní a volnočasové aktivity, které se jeví poněkud vyšší než u měst se srovnatelným počtem obyvatel. Zvážit možnosti vytvoření jednotné správy majetku města nyní rozdělené mezi více odborů.

V krátkosti jsem se snažil vás seznámit s výsledky auditu. Je tam mnoho zajímavých věcí a stojí za to si ho dobře přečíst. Mezitím se však o auditu objevilo mnoho povídání a příspěvků o jeho ceně a způsobu placení. Jelikož je příspěvků na toto téma více do týdne zveřejníme příspěvek pod názvem Kdo stojí za financováním auditu? Já si myslím, že za částku 45 tisíc korun se nedají zaplatit 4 lidé a zároveň audit. Na druhou stranu je třeba se zeptat zda stejné závěry nemohli vypracovat vedoucí odborů, kteří již dlouhou dobu na těchto postech působí a měli by něco o tom vědět. Některé závěry, které audit popsal vědí občané Lovosic už dávno. Bohužel nikdo ani dnes nechce nic měnit. A to je velmi těžké i složité pochopit. OTÁZKA PROČ TOMU TAK JE?  ZŮSTÁVÁ NAD NÁMI VISET I NADÁLE.

                                                                                                                A.B.   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Koupaliště

(Kostelecká uzenina, 2. 5. 2015 10:14)

A co udělali mimo auditu o jehož ceně lžou udělali ti noví? Nic naprosté nic. Kolik stojí radniční plátek po příchodu těch co všechno zařídí. Daleko víc než před tím. Kolik schází do milionu? A kdo to platí? Není Kulturní středisko také bezedná díra? Jak to je vy od Babiše?

Re: Re: Re: Koupaliště

(Radek, 2. 5. 2015 21:16)

A co s tí auditem ?? Nic vyhozené peníze.Babišáci jsou tragický.Dian,Hieke tragedie,zoufalci

Re: Re: Koupaliště

(Ivan, 2. 5. 2015 21:12)

Říkali,že to prostě zařídí a zařídili jen kšefty pro sebe.Lovosičtí si neumějí vládnout.

Nováková

(Ivan, 1. 5. 2015 11:41)

Místo aby byla studem zalezlá v Brozanech tak se straka Nováková procházela včera na Osmičce jako, kdyby jí to tam patřilo.Proč už nebručí? Co dělá policie ?

Re: Nováková

(Žofka, 1. 5. 2015 16:52)

Ale to se prochází Šramota také a Srba též. Kolik dalších už zapomnělo včetně Landy, že se na všem dobrém i špatném podíleli také. Ještě jsou mezi námi lidé co vědí o Landově neschopnosti dělat tajemníka. Těch chyb a triků by bylo na tisíce kliků.

Re: Re: Nováková

(volič, 1. 5. 2015 18:39)

Ano Landa jako tajemník něco jiného říkal a něco jiného dělal. Hlavně ty zaměstnaci co tam jsou bez výběrových řízení zaměstnaní i po jeho odchodu. To jsou nám ale úspechy...

To je na nic.

(Bukač, 29. 4. 2015 20:01)

Parta neumětelů s námi rozehrála nehezké divadlo a zatím si dosazuje svoje lidi podle svých potřeb a oblíbenosti. Výběrová řízení jsou pro smích a někdo se nás snaží přesvědčit o odbornících, kteří nás jdou zachránit. Když si přečtete co plácá v plátku radnice nová Tomanová je vám zle. Ta holka neví o podnikání vůbec nic a bude stejná jako Janda. Čeká nás jen zdražování a zlo. Co čekat od lidí, kteří si vzali do party Šramotu? Není to varováním pro ty kdo se tady zastávají Diana který se stává součástí mafie, která funguje a sílí. O Šumovi si v tomto městě nikdo nedělá iluze stejně jako o Landovi nebo Živném, ale plácání naší patronky Líby Tomanové nás musí děsit. Mě tedy ano. Neměla by se milá dáma prvně s námi sejít než začne vyprávět další pohádky?

Re: To je na nic.

(Kobliha, 30. 4. 2015 9:33)

K čemu je audit, když všichni ví, že za peníze o kterých radnice mluví jsou lež? Lže se už při zadávání auditu a vy věříte, že to někoho zajímá? I to málo co je v auditu řečeno se nikdy neuskuteční. Na to nám vládne příliš mnoho házenkářů a jeden horší než druhý.

Re: Re: To je na nic.

(Andrea, 30. 4. 2015 9:57)

Dnes už autore nevládnou vaši oranžoví přátelé. Mohlo by se napsat o tom jak se v době vlády Lízlové- Novákové připravovala cesta k vládnutí přeběhlíků. Dnes už tam váš syn nesedí a podkladů máte dost. Proč je ČSSD v tom tažení nezastavila? Nikdy bychom tady neměli dvanáct podrazáků a odborníků. ODS i ČSSD nesou největší odpovědnost za tu estrádu u nás a pár podrazáků u koryt. Když jde vládnout rozdílem jednoho hlasu v Litoměřicích šlo by to i u nás. Moc sviní je kolem nás.

Re: Re: Re: To je na nic.

(Maruška, 1. 5. 2015 9:42)

Andreo i tak byl jediný kdo se ozval. Už tě vidím jak pomlouváš svého syna nebo svoji rodinu. Jiná města si ani nevrznou a vládnou jim větší svině než nám.Také by potřebovali noviny a někoho kdo je někdy upozorní, že to přehání a dělají z lidí hlupáky.

Re: Re: Re: To je na nic.

(Ivan, 1. 5. 2015 11:39)

Odpovědnost za současné vedení města mají jen a pouze voliči.Nikdo jiný. To oni si zvolili těchto 12 tajtrdlíků od agenta Bureše. Svalovat vinu na někoho jiného je dětinské a hloupé.

Re: Re: Re: Re: To je na nic.

(Kolja, 1. 5. 2015 17:04)

A mohl bys nám Ivane prozradit koho volit? Rozhádanou ČSSD s ODS? Šramotovy patolízaly nebo tu sebranku na jiných kandidátkách? Bylo několik lidí, které by bylo možno volit, ale k volbám přišli hlavně soudruzi z Lovochemie a to ještě jen koblížkáři, masožravci a zbabělci. Ani ne 2000 lidí nám zvolilo nové zmetky. Proč ti co mohli pomoci a dobře věděli, že nám za zadkem stojí chemička neudělali něco co by nám pomohlo. Roztříštěnost a hádky mezi sebou to podělali. Aspoň máme nad čím přemýšlet.

Re: Re: To je na nic.

(agent 007, 1. 5. 2015 8:37)

Už zase ta házená. Ti zoufalci co stále špiní házenkáře, by se měli zamyslet co sami v životě dokázali. Tak obrovský úspěch těch házenkářských kluků si zaslouží úctu a ne co Ti zoufalci stále píší. To ovšem jejich šedá kůra mozková má problém tyto informace zpracovávat. Bohužel

Re: Re: Re: To je na nic.

(Alice, 1. 5. 2015 9:51)

Nic proti tomu, ale to neznamená, že musí ždímat celé město jako hadr. Kluci možná za nic nemohou, ale ti příživníci okolo ano. Počínaje Srbou pokračuje přes Landu, Šumu, Tomana a konče u tzv. fandů jako je John a Šramota v ASK, kde dodnes neudělali nic pro město. Puchar měl dokonce pod palcem kontrolní výbor. Nula od nuly pošla. Vždyť my ty vepře živíme a oni nejsou schopni ani předložit vyúčtování. Máme tady i jiné lidi, kteří něco dokázali např. v hudbě i ve sportu a všechno sežere házená, kterou vlastní pan majitel Srba. Soukromník, který Lovosice ohlodává jako kost. Tak co ANO? Zařídíte, aby nás přestalo pár rodin a firem okrádat?

Povídání o ničem.

(Doufal, 1. 5. 2015 10:37)

Příliš mnoho příživníku se motá nejen kolem ASK, ale celé radnice a natahují pařáty. To bylo a bude. Jinak by nikdy nebyl BEC, ASK a Srba nebo Orbis či nové náměstí, které se mění podle potřeby v park. Kdybych byl škodolibý tak bych si myslel, že celá úprava za 16 milionů se dělala proto, aby se schoval neznámý vojín Rudé armády a to právě v době kdy ti kovaní seděli na radnici a sedí dodnes. Jako by se nechumelilo se klidně díváme na Šramotu, který má na hrbě tolik zla a stále se hodí. Pravici i levici. Ale teď ke sportovištím. Ano nelze srovnávat ani s jedním s uvedených měst. Máme příliš mnoho sportovišť a nikdo nechce udělat radikální řez. Vznikla schizofrenní situace kdy město se nechává dobrovolně okrádat a ještě si tam vysílá své zloděje nebo je nechá pracovat tam kde dává svoje peníze. Není to katastrofa? A to se neděje jen na sportovišti, ale je to jeden z nejkřiklavějších problémů. Není už na čase zeštíhlit sportovní zařízení a přestat podporovat házenou, která nepatří městu, ale soukromníkům. Vždyť je to normální a veřejná zlodějna. Platíme vysoké odpady a pronajímáme areál na straně jedné a pronajímáme areál a platíme miliony aby běžel a pár hrabošů mělo co do kapsy. Hlavně, že se to potom všechno svede na opravu jedné z mála rozumných akcí oprava bývalého domu zdraví. Potíž je v tom, že nás házenkáři ovládají a ti co by to mohli ukončit nejdou k volbám. Už teď je čas založit stranu nebo hnutí, které se vymezí proti okrádání města.

Re: Povídání o ničem.

(Inka, 1. 5. 2015 10:49)

Naprosto souhlasím. Není koho volit. Nešla jsem k volbám jen proto abych se nemusela sama před sebou stydět, že za kus buřta a pár šupů almužny volím Babišovy překabátěné podrazáky. Socani to podělali stejně jako ODS a ještě se mezi sebou hádali.

Re: Re: Povídání o ničem.

(Marcela, 1. 5. 2015 10:51)

Je třeba u nás skončit s komunisty jsou prodejní jako lichváři. Dokud se nezbaví Drahoty jsou pro mě nevolitelní. Je mi to líto když si uvědomím jak jsem věřila Lence a Novákové. Ne už nikdy neskočím na špek ani Dianovi, který se spojil s těmi podrazáky. Pane starosto musela bych vás považovat za retardovaného kdyby jste nevěděl kdo je kdo. Musí přijít něco nového.

Šramota je horší než Srba.

(Vlaďka, 30. 4. 2015 19:51)

ODS a ČSSD by měli najít společnou řeč a hledat řešení. Pořád Šramota, který nikdy nic dobrého neudělal a žádný úkol nesplnil. Polcar a Vondrák jsou slepí a vybírají na kandidátku šmejdy nebo blbce. A těm 500 stovkám lidí co je volí to nevadí. Zvolí i pytel šrotu. Bude hůř.

Je to zajímavé.

(Kolja, 30. 4. 2015 19:44)

Audit je zajímavá věc. Potvrzuje starou pravdu, že kritika hospodaření města byla správná. A je správná i nyní. Škoda, že už nevychází NOL v tištěné podobě. Snažím se je přeposílat a několik jich vytisknout. Hlavně poslední číslo. Potřeboval bych jich tisknout 30. Po jednom příspěvku to jde, ale noviny celé to by bylo mnoho. Musím upozornit pana Piegla, že je velká škod, že v době kdy byla u vlády ČSSD a členem rady byl jeho syn nevystupoval také nekompromisně. Mohli jsme být ušetřeni vlády jedné strany a KSČM. Hlavně Šramoty a jeho ochránců ze strany ANO. Soudruh Landa a Živný se nikdy nezmění. I když já věřil Šumovi, že s komunisty typu Šramoty nikdy nepůjde.

Audit poukázal na chyby o kterých víme všichni.

(Vlaďka, 30. 4. 2015 10:04)

Nikdo je nikdy neřešil. Čím větší bordel tím se líp krade. Uvidíme co zařídí nově příchozí slibotechna ANO, když většina z nich v těch kulišárnách jede. Nakonec jde jen o Lovochemii a házenou, aby se nasytili a lidi utřou nos.